Kvalitet före kvantitet

Lisa har själv fyra adopterade hundar, varav tre är från utlandet och den andra är en svensk omplacering.

Processen med Nikki, hennes Staffordshire bullterrier, visade sig vara vanlig i adoptionsvärlden – Lisa fick se en bild och läsa en beskrivning om henne. När hon väl kom i kontakt med ansvarig person framgick det tydligt att de aldrig hade träffat Nikki. Hennes beskrivning var dessutom en ”höftning” som sedan skulle visa sig inte alls stämma. När Lisa började gräva djupare i detta var det en process som många adoptörer kände igen sig i.

Denna erfarenhet väckte ett intresse av att bedriva en verksamhet där adoptionsprocessen ser annorlunda ut. Där alla hundarna blir utvärderade av kompetent personal, och att hundarnas beskrivning ligger så nära deras faktiska jag som möjligt. Att mörka något om hundens hälsa och beteende  gynnar varken hunden eller den nya familjen. Detta är den absolut viktigaste grundstenen i Lost&Found’s filosofi – att fokus ligger på kvalitet, inte kvantitet. Vårt mål är således inte att adoptera ut som många hundar som möjligt, utan att rätt hund hamnar i rätt hem.


Vi finns här

Alla hundar som Lost&Found letar hem till är utvärderade av oss i styrelsen. Vi är väldigt noggranna med att hundarna som kommer till Sverige ska ha god möjlighet att kunna acklimatisera sig. Hundar som är traumatiserade, rädda eller förvildade redan på sheltret hamnar alltid först hos någon av oss i styrelsen eller hos en familj med motsvarande kompetens.

Vi vill dock tillägga att vi inte kan veta i förväg hur hundarna hanterar stressen av omställningen och resan till Sverige. Det vi däremot kan försäkra er om är att vi är ett kompetent team som finns där och stöttar – både dig och hunden genom hela resan.

Alla adoptörer och stödhem får en dedikerad kontaktperson som du kan vända dig till med frågor och funderingar. Utöver det ingår du i en gruppchatt med adoptörer och stödhem från samma transport, samt alla i styrelsen. Här kan du också ställa frågor, skicka uppdateringar om hur det går och stötta andra adoptörer och stödhem i hundarnas utveckling.


Rutiner

Inom EU-lagarna krävs det endast att hundar som kommer från ett annat EU-land ska vara rabiesvaccinerade och chippade. Vi har valt att ta ett större ansvar och ställer högre krav på hundarna som ska komma till Sverige genom vår organisation.

Hundarna är alltid:
 • Chippade
 • Rabiesvaccinerade
 • Grundvaccinerade
 • Kastrerade (undantag för valpar som är yngre än 6 månader)
 • Avmaskade
 • Behandlade mot fästingar, loppor och löss
 • Blodtestade för smittsamma sjukdomar:
  1. SNAP 4Dx Plus Test
   • Hjärtmask
   • Borrelia
   • Anaplasmos (fästingspridd bakterie)
   • Ehrilichiosis (fästringspridd bakterie)
  2. Leishmanios
  3. Giardia intestinalis
  4. Brucellos
 • Veterinärbesiktade av en veterinär i Rumänien
 • Försäkrade hos Lasse från första dagen i Sverige (gäller hundar i stödhem)

Tyskland & England

Sheltret som vi hjälper nere i Rumänien samarbetar även med två andra organisationer både i Tyskland och i England. Ibland finns det individer där det är brådskande att hitta hem, då hjälps vi åt mellan organisationerna. Därför kan annonser som ligger under Lost dogs → Letar hem plockas bort om den tyska eller engelska organisationen har hittat hem till hunden. Detta samarbete ökar hundarnas chanser och förutsättningar, något vi såklart är glada och tacksamma över.


Helt ideellt

Arbetet vi gör är ideellt, alla intäkter går till hundarna och vårt arbete för dem. Några exempel på detta är veterinärvård, kastreringskampanjer, resor ner till sheltret, hundtransporter och renovering eller nybygge.

Lost&Found – Dog Rescue är en underorganisation till ett befintligt företag, med två olika bankgiron som separerar företagets intäkter med Lost&found’s ideella arbete och dess intäkter.


Tillstånd

Enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192) krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot djur för förvaring eller utfodring.  Tillståndet gäller även för införsel och omplacering av djur.

Lost&found – Dog Rescue har haft beviljat tillstånd från Länsstyrelsen sedan 2020-05-29. Vårt tillstånd går att ta del av vid efterfrågan.